Algemeen privacybeleid Belgian Sailing (VZW)

Algemeen
Belgian Sailing (BS) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als BS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Belgian Sailing
Zetel: Chaussée de Vilvorde 1A, 1020 BRuxelles
Emailadres: info@belgiansailing.be
Ondernemingsnummer: BE 0409 580 223

Welke gegevens verwerken we?
BS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Foto’s


Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, aard beperking, medisch attest


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Lees meer

Wedstrijdregels World Sailing 2021-2024 gepubliceerd

Zeilkalender Zeiljachten 2021 gepubliceerd

Gewezen voorzitter Sadi Claeys overleden.

Om je gebruikservaring te verbeteren maakt Belgian Sailing gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies.

Contacteer Belgian Sailing