Ministerieel Besluit 30 april 2020 – Covid 19 – de maatregelen

Op 30 april werd  het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, wordt vervangen door de update van 30 april 2020 die je hier kan raadplegen.

Daarin werden de beperkende maatregelen op federaal vlak bekend gemaakt. Daarin zijn de paragraaf 2 regel 5 van belang voor de sportsector evenals de regels voor social distancing.

Ondertussen heeft ook FOD Mobiliteit een communicatie verricht met een duidelijk protocol (28 april 2020)

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn

Voor de concrete uitwerking van de sportieve werking verwijzen we naar de website van WWSV voor een overzicht. WWSV Corona Virus 

Je vindt er tevens een bijzonder goed uitgewerkte FAQ en voor de clubs zijn heel wat visuals voor handen.

De campagne wordt breed gedragen onder de #SafeStart Gids

Affiche Nederlands