Nieuw protocol FOD Mobiliteit en Ministerieel Besluit 28 juli 2020

In de strijd met de pandemie heeft de overheid een nieuw Ministerieel Besluit gepubliceerd met daaraan gekoppeld een Protocol uitgevaardigd door de FOD Mobiliteit. Grosso modo zijn er weinig wijzigingen voor de sportsector en dus kunnen vele van de nog geplande kampioenschappen nog gezeild worden. Het staat organisatoren evenwel vrij om in overleg met lokale overheden te overleggen. Zo heeft de Laser klasse zijn wedstrijden van eind augustus in Oostende (RNSYC) al geannuleerd.

Lees hier nieuwe Ministerieel Besluit

MB – 28_3

Lees hier het protocol dat geldig is van 29 juli tot 31 augustus 2020

protocol pleziervaart_29 juli_31aug_NL